Så länge jag har en chans att slå dig Jag kommer att ta det.


så-länge-jag-har-chans-att-slå-dig-jag-kommer-att-det
leo durocherlängejagharchansattslådigjagkommerdetså längelänge jagjag harhar enen chanschans attatt slåslå digdig jagjag kommerkommer attatt tata detså länge jaglänge jag harjag har enhar en chansen chans attchans att slåatt slå digslå dig jagdig jag kommerjag kommer attkommer att taatt ta detså länge jag harlänge jag har enjag har en chanshar en chans atten chans att slåchans att slå digatt slå dig jagslå dig jag kommerdig jag kommer attjag kommer att takommer att ta detså länge jag har enlänge jag har en chansjag har en chans atthar en chans att slåen chans att slå digchans att slå dig jagatt slå dig jag kommerslå dig jag kommer attdig jag kommer att tajag kommer att ta det

En del av mig kommer alltid att älska dig. Men det är okej, eftersom jag låta dig gå för länge sedan. Jag hoppas att du har ett bra liv. Jag vet att jag kommer.Ge mig en chans och jag kommer aldrig att skada dig, ge mig en chans att visa att jag inte är som de andra, bara ge mig en chans att vara med dig.Vem vet hur länge jag har älskat dig, du vet att jag älskar dig fortfarande. Kommer jag vänta en ensam livstid? Om du vill att jag ska jag kommer.Jag gillar en kvinna som har fått några bollar, lite styrka. Så länge jag kan slå henne på armbrytning, det är bra.Men jag ville älska dig då, jag bara inte inser det eftersom det var så stark, och jag fortfarande älskar dig, även om jag vet att jag har förmodligen blåst min chans.Om Shaw och Einstein inte kunde slå döden, vilken chans har jag fick? Praktiskt taget ingen.