Sakta ner för räv skull


sakta-ner-för-räv-skull
saktanerfrrävskullsakta nerner förför rävräv skullsakta ner förner för rävför räv skullsakta ner för rävner för räv skullsakta ner för räv skull

Aldrig vara rädd för att sakta ner.Sakta ner, du rör dig för snabbt. Du måste ta till vara på morgonen.Sakta ner världenKunskap bygger sakta upp vad Okunskap i en timme drar ner.Om du blir skadad, låt inte det sakta ner dig. Stå tillbaka upp och möta din rädsla för att bli sårad igen.För hur många saker, som för vår egen skull bör vi aldrig göra, utför vi för den skull våra vänner