Sann kärlek börjar när ingenting söks i gengäld


sann-kärlek-börjar-när-ingenting-söks-i-gengäld
antoine de saint-exupérysannkärlekbrjarnäringentingsksgengäldsann kärlekkärlek börjarbörjar närnär ingentingingenting sökssöks ii gengäldsann kärlek börjarkärlek börjar närbörjar när ingentingnär ingenting söksingenting söks isöks i gengäldsann kärlek börjar närkärlek börjar när ingentingbörjar när ingenting söksnär ingenting söks iingenting söks i gengäldsann kärlek börjar när ingentingkärlek börjar när ingenting söksbörjar när ingenting söks inär ingenting söks i gengäld

Verklig kärlek börjar när ingenting förväntas i gengäldVerklig kärlek börjar där ingenting förväntas i gengäld...Den tid du börjar förväntar kärlek i gengäld av kärlek, vara säker på dess inte kärlek utan behov.Kärlek, sann kärlek, är det som kan ge den mest utan att fråga eller kräva något i gengäld.Sann kärlek är när du rör någon med din ande, och i gengäld beröra din själ med sitt hjärta.Sann kärlek är värt att vänta på, även om det tar en livstid. Sedan i gengäld kommer en livstid av kärlek och väntar på dig.