Tänk som en vis man, men kommunicera på det språk som människor.


tänk-som-vis-man-men-kommunicera-på-det-språk-som-människor
william butler yeatstänksomvismanmenkommuniceradetspråkmänniskortänk somsom enen visvis manmen kommunicerakommunicera påpå detdet språkspråk somsom människortänk som ensom en visen vis manmen kommunicera påkommunicera på detpå det språkdet språk somspråk som människortänk som en vissom en vis manmen kommunicera på detkommunicera på det språkpå det språk somdet språk som människortänk som en vis manmen kommunicera på det språkkommunicera på det språk sompå det språk som människor

Konsten att kommunicera är det språk som ledarskap.Jag kan ta itu med människor som tittar på mig på scen, men jag är inte bra på att kommunicera med människor på något annat sätt än genom mitt arbete.En speciell typ av skönhet existerar som är född i språk, språk, och språk.En vis man aldrig svara på hans motståndare i ord, men åtgärder.Tänk inte på det som ett misslyckande. Tänk på det som tiden ut framgång.Det som vi försöker göra på Facebook, är bara hjälpa människor att ansluta och kommunicera mer effektivt.