Tack vare tv, för första gången den unge ser historien görs innan den censureras av de äldre.


tack-vare-tv-för-första-gången-den-unge-ser-historien-görs-innan-den-censureras-av-de-äldre
tackvaretvfrfrstagångendenungeserhistoriengrsinnancensurerasavdeäldretack varevare tvför förstaförsta gångengången denden ungeunge serser historienhistorien görsgörs innaninnan denden censurerascensureras avav dede äldretack vare tvför första gångenförsta gången dengången den ungeden unge serunge ser historienser historien görshistorien görs innangörs innan deninnan den censurerasden censureras avcensureras av deav de äldreför första gången denförsta gången den ungegången den unge serden unge ser historienunge ser historien görsser historien görs innanhistorien görs innan dengörs innan den censurerasinnan den censureras avden censureras av decensureras av de äldreför första gången den ungeförsta gången den unge sergången den unge ser historienden unge ser historien görsunge ser historien görs innanser historien görs innan denhistorien görs innan den censurerasgörs innan den censureras avinnan den censureras av deden censureras av de äldre

För första gången de unga ser historia görs innan den censureras av de äldre.Jag gillar TV. Jag tror fortfarande att tv är den mest kraftfulla form av kommunikation på jorden - Jag hatar precis vad som görs med den.När var den senaste gången du gjorde något för första gången?Två av de svåraste saker att säga hej för första gången, och adjö för sista gången.Tack vare den största uppfinningen av de senaste åren, MP3-spelar väckarklocka, kan jag nu välja låten som väcker mig på morgonenIngen kan möjligen veta vad som är på väg att hända. Det händer varje gång, för första gången, för den enda gången