Tja, ya bäst börja tro på spökhistorier miss Turner, du är i en!


tja-ya-bäst-börja-tro-på-spökhistorier-miss-turner-är-i
geoffrey rushtjayabästbrjatrospkhistoriermissturnerärya bästbäst börjabörja trotro påpå spökhistorierspökhistorier missmiss turnerya bäst börjabäst börja trobörja tro påtro på spökhistorierpå spökhistorier missspökhistorier miss turnerya bäst börja trobäst börja tro påbörja tro på spökhistoriertro på spökhistorier misspå spökhistorier miss turnerya bäst börja tro påbäst börja tro på spökhistorierbörja tro på spökhistorier misstro på spökhistorier miss turner

Livet är som Mario Bros, har ya att döda en massa drakar innan ya möter ya prinsessa.Love ya fiender och HATAR ya vänner, ya fiender förblir desamma ya vänner alltid förändras.You got att fråga dig själv en fråga: Ya vet vad som är bäst? Är dum och dela fnittrar med din bästis på 03:00Du kan inte ha klockan brinnande mot ya. Det är gotta brinna för ya och det betyder att du scoring en hel del poäng.Tja, du går till Holland och alla är på en cykel - ingen skulle tro att ha en bil.