Tja, ya bäst börja tro på spökhistorier miss Turner, du är i en!


tja-ya-bäst-börja-tro-på-spökhistorier-miss-turner-är-i
geoffrey rushtjayabästbrjatrospkhistoriermissturnerärya bästbäst börjabörja trotro påpå spökhistorierspökhistorier missmiss turnerya bäst börjabäst börja trobörja tro påtro på spökhistorierpå spökhistorier missspökhistorier miss turnerya bäst börja trobäst börja tro påbörja tro på spökhistoriertro på spökhistorier misspå spökhistorier miss turnerya bäst börja tro påbäst börja tro på spökhistorierbörja tro på spökhistorier misstro på spökhistorier miss turner

Vi är aldrig mer miss med andra än när vi miss med oss.Flickor alltid säga hur de får behandlas illa. Tja, sluta falla för pojkarna och börja leta efter en man.Önskar dig lycka till, bäst av glädje, bäst av välstånd, bäst av lycka och varje bäst av 2014 framåt. Mycket nöje!Du kan börja ändra din tur idag. Börja tro att du kan få vad du önskar och överlägsna saker kommer att anlända.God dag Mr Turner.Tja, du går till Holland och alla är på en cykel - ingen skulle tro att ha en bil.