Vänligen, fortsätta prata. Jag har alltid gäspar när jag är intresserad.


vänligen-fortsätta-prata-jag-har-alltid-gäspar-när-jag-är-intresserad
vänligenfortsättapratajagharalltidgäsparnärjagärintresseradfortsätta pratajag harhar alltidalltid gäspargäspar närnär jagjag ärär intresseradjag har alltidhar alltid gäsparalltid gäspar närgäspar när jagnär jag ärjag är intresseradjag har alltid gäsparhar alltid gäspar näralltid gäspar när jaggäspar när jag ärnär jag är intresseradjag har alltid gäspar närhar alltid gäspar när jagalltid gäspar när jag ärgäspar när jag är intresserad

Vänligen fortsätta prata, jag gäspar alltid när jag är intresserad.Jag har tre systrar och jag har alltid velat ha en bror, så jag var verkligen intresserad av detta begrepp.Jag har aldrig varit intresserad av actionfilmer. Definitivt inte intresserad av sci-fi.Ja, jag har varit intresserad av musik sedan jag var tonåring, alltid skriva låtar.Folk säger alltid att jag kan prata med dem, men jag har upptäckt att prata med människor gör fler problem än det löserAlla är ska prata .. Så bara fortsätta att alltid göra dig