Var positiv och skratta åt allt.


var-positiv-och-skratta-åt-allt
varpositivochskrattaåtalltvar positivpositiv ochoch skrattaskratta åtåt alltvar positiv ochpositiv och skrattaoch skratta åtskratta åt alltvar positiv och skrattapositiv och skratta åtoch skratta åt alltvar positiv och skratta åtpositiv och skratta åt allt

Om du kommer att kunna se tillbaka på något och skratta åt det, kan man lika gärna skratta åt det nu.När en person kan inte längre skratta åt sig själv, är det dags för andra att skratta åt honom.Det är en positiv sak att tala om fruktansvärda saker och få folk att skratta åt dem.När du har lärt sig att skratta åt de saker som bör skrattade åt, och inte att skratta åt dem som inte, du har visdom och förståelse.Vi är den typ av vänner som skrattar alltid på de mest dumma saker, skratta åt saker som vi slumpmässigt komma ihåg, och skratta åt varandra!Om du inte lära dig att skratta åt problem, kommer du inte ha något att skratta åt när du åldras.