Varför livet hålla lära mig lektioner jag har ingen lust att lära? - Citat Burken

Varför livet hålla lära mig lektioner jag har ingen lust att lära?


varför-livet-hålla-lära-mig-lektioner-jag-har-ingen-lust-att-lära
varfrlivethållaläramiglektionerjagharingenlustattläravarför livetlivet hållahålla läralära migmig lektionerlektioner jagjag harhar ingeningen lustlust attatt läravarför livet hållalivet hålla lärahålla lära miglära mig lektionermig lektioner jaglektioner jag harjag har ingenhar ingen lustingen lust attlust att läravarför livet hålla läralivet hålla lära mighålla lära mig lektionerlära mig lektioner jagmig lektioner jag harlektioner jag har ingenjag har ingen lusthar ingen lust attingen lust att läravarför livet hålla lära miglivet hålla lära mig lektionerhålla lära mig lektioner jaglära mig lektioner jag harmig lektioner jag har ingenlektioner jag har ingen lustjag har ingen lust atthar ingen lust att lära

Jag funderar på att lära sig några nya saker - som att klassisk gitarr lektioner - och jag skulle vilja ta vad jag lära in hårdrock.Den största hemligheten med livet är att höra lektioner och inte lära dem.Livet är något som ingen kan lära dig, måste du lära dig det.Jag har varit tvungen att lära sig att kämpa hela mitt liv - fick lära sig att hålla leende. Om du ler saker kommer att fungeraFöräldrarna finns att lära barnet, men också att de måste lära sig vad barnet har att lära dem; och barnet har en mycket stor del att lära demLivet är en resa, med problem att lösa, lektioner att lära sig, men mest av allt, till upplevelser njuta.