Vetenskap är men en bild av sanningen.


vetenskap-är-men-bild-av-sanningen
vetenskapärmenbildavsanningenvetenskap ärär menmen enen bildbild avav sanningenvetenskap är menär men enmen en bilden bild avbild av sanningenvetenskap är men enär men en bildmen en bild aven bild av sanningenvetenskap är men en bildär men en bild avmen en bild av sanningen

Saken om vetenskap är att det är en korrekt bild av världen.Envisioning framgång ger dig en inspirerande bild, men få denna bild för att livet kräver åtgärder.Jag hatar när du klickar på en bild för att se en större bild, men bilden hamnar är samma storlek som miniatyr.Vetenskap, min gosse, består av misstag, men de är misstag som det är lämpligt att göra, eftersom de leder så småningom till sanningen.Allt som är möjligt att döma är en bild av sanningen.Vetenskap i sig har ingen moralisk dimension. Men det har för avsikt att etablera sanningen. Och på denna sanning moral kan byggas.