Vi kan inte ersätta välgörenhet för gudsfruktan; men det finns utrymme för den gudomliga kärleken i hjärtat som har berörts av det mänskliga.


vi-kan-inte-ersätta-välgörenhet-för-gudsfruktan-men-det-finns-utrymme-för-den-gudomliga-kärleken-i-hjärtat-som-har-berörts-av-det-mänskliga
william morley punshonvikaninteersättavälgrenhetfrgudsfruktanmendetfinnsutrymmedengudomligakärlekenhjärtatsomharberrtsavmänskligavi kankan inteinte ersättaersätta välgörenhetvälgörenhet förför gudsfruktanmen detdet finnsfinns utrymmeutrymme förför denden gudomligagudomliga kärlekenkärleken ii hjärtathjärtat somsom harhar berörtsberörts avav detdet mänskligavi kan intekan inte ersättainte ersätta välgörenhetersätta välgörenhet förvälgörenhet för gudsfruktanmen det finnsdet finns utrymmefinns utrymme förutrymme för denför den gudomligaden gudomliga kärlekengudomliga kärleken ikärleken i hjärtati hjärtat somhjärtat som harsom har berörtshar berörts avberörts av detav det mänskligavi kan inte ersättakan inte ersätta välgörenhetinte ersätta välgörenhet förersätta välgörenhet för gudsfruktanmen det finns utrymmedet finns utrymme förfinns utrymme för denutrymme för den gudomligaför den gudomliga kärlekenden gudomliga kärleken igudomliga kärleken i hjärtatkärleken i hjärtat somi hjärtat som harhjärtat som har berörtssom har berörts avhar berörts av detberörts av det mänskligavi kan inte ersätta välgörenhetkan inte ersätta välgörenhet förinte ersätta välgörenhet för gudsfruktanmen det finns utrymme fördet finns utrymme för denfinns utrymme för den gudomligautrymme för den gudomliga kärlekenför den gudomliga kärleken iden gudomliga kärleken i hjärtatgudomliga kärleken i hjärtat somkärleken i hjärtat som hari hjärtat som har berörtshjärtat som har berörts avsom har berörts av dethar berörts av det mänskliga

Det bredaste sak i universum är inte utrymme, det är den potentiella kapaciteten hos det mänskliga hjärtat ..När en familj är inblandad i en rörelse för mänskliga rättigheter, som i Mexican- amerikanska familjen, det finns lite utrymme för enbart en kvinnas befrielserörelseDet har behagat Gud att gudomliga sanningar inte bör komma in i hjärtat genom förståelse, men förståelsen genom hjärtatVi har fragment av vördnad för den mänskliga kroppen, men vi betraktar som ingenting våldtäkt av det mänskliga sinnet.Älskar en man, även i sin synd, för att kärleken är en avbild av den gudomliga kärleken, och är toppen av kärlek på jordenFör Mercy har ett mänskligt hjärta, Synd, ett mänskligt ansikte och kärlek, den mänskliga formen gudomliga, och fred, mänskliga klänning